FOR BØRN

Obs. to eller tre børn kan ikke gå ind til samme forestilling på et rabatkort.