Livestreamede foredrag fra Århus Universitet

Uddrag fra Århus Universitetes hjemmeside:

"Foredragene livestreames fra Aarhus Universitet. Foredragsholderne er fysisk til stede i følgende byer: Foulum, Horsens, Vejle og Aarhus (Søauditorierne).

Foredragsserien arrangeres af Science and Technology, Aarhus Universitet og udbydes i samarbejde med værter i en række byer og Carlsbergfondet.

Her beretter forskere om de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab – i bred forstand.

Niveauet er højt, og du bliver udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger. Der er fri entré til de fleste foredrag.
Nogle af foredragene samler ofte mere end 4.000 tilhørere – dels i Søauditorierne i Universitetsparken i Aarhus, dels på gymnasier, skoler, biblioteker og i biografer, folkeuniversiteter, forsamlings-, borger- og kulturhuse m.v. i Danmark og udlandet.
Foredragene bliver ikke offentlig tilgængelig på nettet efterfølgende. Har du ikke mulighed for at møde op, så hold øje i de kommende semestre: vi udbyder nogle af foredragene igen.

Hvem forelæser?

Ved foredragene fortæller naturvidenskabelige forskere om de nyeste opdagelser og erkendelser på en måde så alle kan være med. De fleste af foredragene afholdes af forskere fra Aarhus Universitet og på dansk, men der er af og til også forskere fra andre universiteter i Danmark eller udlandet.

Det er lysten til at fortælle om sin forskning til lægmand der får forskerne til at bruge i bunker af timer på at forberede foredragene. Niveauet er højt, men forståeligt. Målet er at alle lige fra skoleelever til forskerens egne kollegaer skal have noget ud af foredraget.
Ofte er det en spændende ny opdagelse der er kernen bag ideen til foredraget. Det kan være en lille brik til et større puslespil der viser en helhed i forskningsfeltet. Og ofte sætter forskeren sin egen opdagelse ind i den store sammenhæng og viser at netop denne opdagelse – sammen med kollegaers opdagelser – giver en ny indsigt i et spændende og betydningsfuldt område.

Hvem er tilhørerne?

Tilhørerne har vidt forskellige baggrunde og aldre: fra 15 til 80 år. Flere vælger foredragsaftnerne på lige fod med en tur i teateret. De mener at underholdningen er lige så god og samtidig får de “noget” med hjem til hjernen."

Kommende foredrag i Bernhard:

Se oversigt over forårets foredrag i begyndelsen af januar 2018