Livestreamede foredrag fra Århus Universitet

Hent en folder med forårets livestreamede foredrag i Bernhards café.

Folderen er produceret af Biografen, Stege i samarbejde med Biograf Caféen, Vordingborg og Bio Bernhard. I overskriften for de enkelte foredrag vil det fremgå i hvilke af biograferne foredraget streames.

Med foredragsserien Offentlige foredrag i Naturvidenskab har du mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben, og du kan komme med. Niveauet er højt, og du vil blive udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset  dine faglige forudsætninger. Der er fri entré til alle semesterets foredrag. Foredragene bliver ikke offentlig tilgængelig på nettet efterfølgende.

Gratis billetter til foredragene kan hentes her på hjemmesiden eller i caféen.

 

Tirsdag 20. marts 2018 kl. 19.00

BIOGRAFEN STEGE / BIO BERNHARD PRÆSTØ

Jordens og livets udvikling

Foredrag ved professor i geologi Minik Rosing, Geologisk Museum, Københavns Universitet.

Jordens udvikling har sat rammerne for livets udvikling, men de levende organismer har også påvirket Jordens geologiske udvikling ved at udnytte energien i Solens lys og overtage kontrollen med atmosfærens og oceanernes sammensætning og reguleret klimaet.

 

Tirsdag 10. april 2018 kl. 19.00

BIO BERNHARD PRÆSTØ

Ig Nobel Prize: first laugh, then think

Lecture by the founder of the Ig Nobel Prize, Marc Abrahams, and three price winners.

The Ig Nobel Prize is awarded for “peculiar research” that at first make us laugh and then think deeply. Attend this lecture for a humor-filled dive into the prize-winning research and find the vital answers to e.g. “Can a Cat Be Both a Solid and a Liquid?”

The lecture is taught in English. Foredraget afholdes på letforståeligt engelsk.

 

Tirsdag 17. april 2018 kl. 19.00

BIOGRAFEN STEGE, BIOGRAFCAFÉEN VORDINGBORG, BIO BERNHARD PRÆSTØ

Myrer

Foredrag ved seniorforsker i insekt- og planteøkologi Joachim Offenberg, Institut for Bioscience.

Myrerne opfandt landbruget længe før mennesket opstod. De organiserer sig som superorganismer og er på flere måder mere succesfulde end mennesket. Hør hvordan forskerne er begyndt at udnytte myrernes egenskaber til bl.a. biologisk bekæmpelse af skadedyr.

 

Tirsdag 1. maj 2018 kl. 19.00

BIO BERNHARD PRÆSTØ

Reward, prediction and brain dopamine

Lecture by professor of neuropsychiatry Ray Dolan, University College London, UK.

Evolution has hardwired the human brain to seek out rewards at all times. Be it food, sex or that next episode on Netflix, the human brain releases a chemical called dopamine to promote recurrence of pleasing activities. This raises the question: How essential is dopamine for mental function?

The lecture is taught in English. Foredraget afholdes på letforståeligt engelsk.

 

Uddrag fra Århus Universitetes hjemmeside:

"Foredragene livestreames fra Aarhus Universitet. Foredragsholderne er fysisk til stede i følgende byer: Foulum, Horsens, Vejle og Aarhus (Søauditorierne).

Foredragsserien arrangeres af Science and Technology, Aarhus Universitet og udbydes i samarbejde med værter i en række byer og Carlsbergfondet.

Her beretter forskere om de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab – i bred forstand.

Niveauet er højt, og du bliver udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger. Der er fri entré til de fleste foredrag.
Nogle af foredragene samler ofte mere end 4.000 tilhørere – dels i Søauditorierne i Universitetsparken i Aarhus, dels på gymnasier, skoler, biblioteker og i biografer, folkeuniversiteter, forsamlings-, borger- og kulturhuse m.v. i Danmark og udlandet.
Foredragene bliver ikke offentlig tilgængelig på nettet efterfølgende. Har du ikke mulighed for at møde op, så hold øje i de kommende semestre: vi udbyder nogle af foredragene igen.

Hvem forelæser?

Ved foredragene fortæller naturvidenskabelige forskere om de nyeste opdagelser og erkendelser på en måde så alle kan være med. De fleste af foredragene afholdes af forskere fra Aarhus Universitet og på dansk, men der er af og til også forskere fra andre universiteter i Danmark eller udlandet.

Det er lysten til at fortælle om sin forskning til lægmand der får forskerne til at bruge i bunker af timer på at forberede foredragene. Niveauet er højt, men forståeligt. Målet er at alle lige fra skoleelever til forskerens egne kollegaer skal have noget ud af foredraget.
Ofte er det en spændende ny opdagelse der er kernen bag ideen til foredraget. Det kan være en lille brik til et større puslespil der viser en helhed i forskningsfeltet. Og ofte sætter forskeren sin egen opdagelse ind i den store sammenhæng og viser at netop denne opdagelse – sammen med kollegaers opdagelser – giver en ny indsigt i et spændende og betydningsfuldt område.

Hvem er tilhørerne?

Tilhørerne har vidt forskellige baggrunde og aldre: fra 15 til 80 år. Flere vælger foredragsaftnerne på lige fod med en tur i teateret. De mener at underholdningen er lige så god og samtidig får de “noget” med hjem til hjernen."